Implantologia

Implanty zębów to obecnie najdoskonalsze rozwiązanie w przypadku braków zębowych. Pozwalają na odbudowę jednego lub kilku zębów, ale znajdują również zastosowanie w przypadku bezzębia, poprzez zastosowanie protezy na implantach. Wszczepienie implantów to dużo więcej niż poprawienie estetyki uśmiechu. To rozwiązanie wyjątkowo funkcjonalne, które eliminuje dysfunkcje w postaci wad wymowy, czy też problemów z przeżuwaniem pokarmów, nie powodując przy tym dyskomfortu.

Czym jest implant?

Implant to przypominający śrubkę wszczep śródkostny, który wprowadzany jest w kość wyrostka zębowego. W ten sposób zastępuje on korzeń zęba i stanowi podbudowę do uzupełnienia protetycznego. W Beautiful Smile Monika Chaba wykorzystujemy w leczeniu najwyższej jakości implanty tytanowe oraz cyrkonowe.

Diagnostyka implantologiczna

Leczenie implantologiczne rozpoczynamy od precyzyjnej diagnostyki. Na początku lekarz przeprowadza z Pacjentem rozmowę konsultacyjną, w trakcie której informuje o przebiegu leczenia, zaleceniach pozabiegowych oraz wyklucza ewentualne przeciwwskazania. Następnym krokiem są badania radiologiczne - nowoczesna tomografia komputerowa 3D i zdjęcia panoramiczne zębów.

Implanty zębów - przebieg leczenia

CZĘŚĆ CHIRURGICZNA

Wszczepianie implantów zębów rozpoczyna się od części chirurgicznej. Zabieg jest bezbolesny, przeprowadzany w znieczuleniu miejscowym. Lekarz precyzyjnie wprowadza wszczep w kość wyrostka zębowego.

Integracja implantu z kością zajmuje około 2-3 miesięcy.

CZĘŚĆ PROTETYCZNA

Odbudowa na implancie następuje, gdy wygoją się okolice wszczepu. Mocowane jest wówczas uzupełnienie protetyczne. W zależności od ilości brakujących zębów może to być:

  • korona protetyczna - gdy uzupełniany jest jeden ząb;
  • most protetyczny - wykorzystywany w przypadku kilku braków zębowych; składa się z połączonych ze sobą koron protetycznych, umieszczanych pomiędzy dwoma implantami lub zębem własnym a implantem;
  • proteza na implantach - bardzo komfortowa, trwała i stabilna, stosowana w przypadku bezzębia, osadzana na kilku implantach.
Uzupełnienia protetyczne mocowane na implantach odtwarzają kształt, wielkość oraz funkcję naturalnych zębów, zapewniając naturalną i fizjologiczną odbudowę utraconego zęba lub zębów.

Napisz do nas

Beautiful Smile Monika Chaba
Gdynia, ul. Unruga 52
+48 570 202 202

© 2022 Beautiful Smile Monika Chaba